Audit public intern

Condiții de eligibilitate:

  • Auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţele, abilităţile şi alte competenţe necesare îndeplinirii responsabilităţilor lor individuale
  • Auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţe, aptitudini şi alte competenţe dovedite prin certificări profesionale sau apartenenţa la organizaţii profesionale relevante;
  • competenţa în domeniu;
  • reputaţie şi experienţa în domeniu;
  • lipsa legăturilor financiare sau personale cu organizaţia care face obiectul misiunii, pentru a se asigura independenţa şi obiectivitatea;

Termen de expirare anunț: 30.07.2021

Inchide