Cine suntem?

Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA

O structură comercială puternică, de interes național, menită să contribuie pro-activ la implementarea politicii agricole naționale prin valorificarea integrată și integrală a imensului potențial de care dispune România, respectând direcțiile strategice și valorizând superior Politica Agrară Comună a Uniunii Europene.

Se bazează pe 3 piloni de structurare și dezvoltare:

O rețea națională, în profil teritorial de clustere agricole care va integra la nivelul uneia sau mai multor UAT resursele locale de producție agricolă și servicii specifice având în structură cel puțin un centru de distribuție/colectare a produselor. Funcția de bază a clusterului local este de a asigura inputuri de calitate fermierilor (material semincer, răsaduri, rase animaliere, produse agro-chimice, servicii de mecanizare, resurse umane și financiare etc.) dar și de a asigura achiziționarea pe loc și la prețul corect al pieței toate produsele agricole rezultate.

O rețea de centre regionale de însilozare, depozitare și procesare industrială. Funcția de bază a unui asemenea centru este de asigura sortarea, ambalarea și depozitarea în condiții corespunzătoare a produselor agricole constituind în cantități, sortimente și la calitatea necesare promovării lor ritmice în rețelele comerciale interne dar și contingentarea pentru operațiuni importante de export. În aceste centre se va urmări atât aprovizionarea pieței cu produse proaspete de calitate dar și creșterea valorii adăugate a produselor prin procesare industrială, conservare etc.

O rețea națională de magazine dezvoltată în special în centrele de mare consum, capabilă să asigure piața internă cu produse agroalimentare proaspete și procesate de origine autohtonă care să contribuie între altele și la echilibrarea balanței comerciale sectoriale.

În organizarea și dezvoltarea sa Casa RomÂnĂ De ComerȚ Agroalimentar va promova ca orientări strategice:

  • integrarea intensă în toate procesele a rezultatelor cercetării, inovării și bunelor practici inclusiv valorificarea bogatei tradiții românești în acest domeniu.
  • informatizarea integrală a proceselor de la producție la management, inclusiv implementarea unui sistem funcțional de asigurare a trasabilității produselor specifice.
  • creșterea nivelului de calificare și specializare în domeniul producției și procesării agroalimentare, contribuind la dezvoltarea pieței muncii sectoriale.
Inchide