Servicii de Evaluare

Anunt Expirat

Societatea Națională ”Casa Română de Comerț Agroalimentar -UNIREA” SA , cu sediul în Municipiul București, str. Petricani, nr.9A, Corp B, Etaj 3, sector 2, reprezentată prin dl. Adrian Izvoranu, în calitate de Director general prin prezenta, vă invităm să depuneți ofertă pentru angajarea unei societăți specializate în vederea întocmirii unor rapoarte de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru active reprezentând spații de depozitare, cu sau fără terenuri agricole aferente, sau spații de producție pentru preparate alimentare cu sau fără terenuri aferente. Oferta poate fi transmisă la sediul societății  noastre, până la data de 22.08.2019, ora 16.00.
Solicităm ca oferta dvs. să conţină următoarele elemente obligatorii: preţ, termen de execuţie și modalităţi de plată.
Solicităm, de asemenea, anexat ofertei dvs. și:

  1. a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (unde este cazul);
    b) legitimația/autorizația de membru A.N.E.V.A.R. valabilă pentru anul 2019 din care să rezulte calitatea de evaluator autorizat în specializările: evaluări bunuri mobile;
  2. c) polița de asigurare profesională atât pentru membrul corporativ cât și pentru membrii titulari;
    d) angajament de execuție a lucrării în termen de 30 de zile calendaristice de la predarea documentației.

Menţionăm că oferta dvs. este necesară în vederea efectuării unei selecţii de oferte în scopul desemnării societăţii care va întocmi lucrarea de evaluare a unor bunurilor pe care intenționăm să le achiziționăm .

Pentru cuantificarea preţului de executare a lucrării de evaluare, vă rugăm să solicitați informații completand formularul. Accesul direct la bunuri se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe intenția de vizitare pe e-mailul indicat.

Relații suplimentare la tel: 0769 226 310.

Inchide